Transparència

Amics de la Gent Gran apostem per ser una entitat responsable i eficient amb els ingressos econòmics aconseguits. Per això cada any presentem una memòria amb els nostres comptes auditats i tota la informació sobre les tasques que hem desenvolupat. L’objectiu és clar: ser transparents amb qui dona suport econòmicament a la nostra lluita contra la soledat no desitjada de la gent gran.

 

Dades econòmiques del 2018

  

L’any 2018, el total d’ingressos va ser d’1.280.437,11 euros. La principal porta d’entrada d’ingressos han estat les quotes de les persones sòcies i donants (41,48%), seguida de les administracions públiques (35,99%). Les fundacions i empreses (16,32%), i les activitats pròpies (4,63%) complementen els ingressos.

El total de despeses del 2018 va ser d’1.250.844,41 euros. Més del 75% de les despeses s’han destinat directament a la gent gran mitjançant els programes d’acompanyament emocional, les activitats i actes de socialització, i altres projectes. El pressupost restant s’ha invertit en la sensibilització i captació de fons (13,34%), administració (7,74%) i l’Observatori de la Soledat (3,16%).

Vols més informació sobre els nostres comptes?

Comptes auditats

Convenis i contractes

 

Estructura institucional i organitzativa d'Amics de la Gent Gran

  1. Funcions que desenvolupa Amics de la Gent Gran: Missió, Visió i Valors.
  2. Normativa aplicable a la Fundació Amics de la Gent Gran. La Fundació està subjecta a la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya i a la Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del Llibre tercer de Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, per acord del Patronat a data 4 de desembre de 2012 i segons consta en l’escriptura autenticada a data 11 de gener de 2013. Els nous estatuts quedaren aprovats i inscrits en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Està subjecta a la legislació sobre fundacions privades de la Generalitat de Catalunya a la resta de l’ordenament jurídic aplicable. El seu NIF és G60017464 i el seu N.I.S.S. és 08/1126238-94.
  3. Estatuts i número de registre de la Fundació. La Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques (D.G.D.E.J.) va inscriure la Fundació Amics de la Gent Gran, a la qual va correspondre el núm. 648 del Registre de Fundacions, d’acord amb la Resolució del 21 de gener de 1993. En resoldre l’expedient d’inscripció, va ser classificada com a fundació de caràcter benèfic de tipus assistencial.
  4. Estructura organitzativa de la Fundació: Equip.
  5. Xarxa d’Entitats: Federació Amigos de los Mayores i Federació Internacional Les Petites Frères des Pauvres.

  

Estructura institucional i organitzativa d'Amics de la Gent Major

  1. Funcions que desenvolupa Amics de la Gent Major: Missió, Visió i Valors.
  2. Normativa aplicable a la Fundació Amics de la Gent Major. La Fundació està subjecta a la Llei 8/1998, del 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana de Fundacions de la Comunitat Valenciana inscrita el 4 de novembre del 2010 amb el número 536-V segons consta a la escriptura de constitució autenticada a data 13 de juliol del 2010. El seu NIP és G98275449 i el seu N.I.S.S és el 46131966581.
  3. Amb data 18 de juny del 2019 es va inscriure la modificació dels estatuts amb el canvi de la denominació social a Fundació Amics de la Gent Major de la Comunitat Valenciana segons consta a l’escriptura autenticada amb data 17 de desembre del 2018.
  4. Estructura organitzativa de la Fundació: Equip.
  5. Xarxa d’Entitats: Federació Amigos de los Mayores i Federació Internacional Les Petites Frères des Pauvres.