Observatori de la Soledat

La soledat és un problema que cada dia afecta a més persones i, si no li posem remei, t'acabarà atrapant a tu. A més, més enllà del cost personal, també comporta un alt cost social i sanitari. Per tant, s'ha de convertir en objecte de polítiques públiques i acció social. Per fer-ho, és imprescindible aportar llum sobre molts interrogants que se'ns planteja, tant a les administracions com a les entitats del tercer sector i societat civil organitzada.

Per aconseguir-ho, vam crear l'Observatori de la Soledat l'any 2017. És la primera plataforma de generació i intercanvi de coneixements al voltant de la soledat no desitjada a Espanya. El seu objectiu és entendre les variables que interactuen amb la soledat, generar i sistematitzar el coneixement i desenvolupar eines formatives per a la intervenció que facilitin als agents d'aquest àmbit l'operació i desenvolupament de programes per prevenir-la i pal·liar el seu impacte.

 

Què és important tenir en compte quan parlem de soledat?

 • La soledat no desitjada té impacte en totes les etapes vitals, però s'aguditza exponencialment durant la vellesa.
 • És un fenomen complex, divers i plural. Existeixen tantes soledats com individus que la senten.  
 • Té un impacte directe en la qualitat de vida, salut i benestar de les persones.
 • No són el mateix l'exclusió social, l'aïllament social i la soledat no desitjada. És necessari tenir clars els conceptes per planificar la intervenció.  
 • No és un fenomen individual. Ha deixat de ser una “cosa d'un/a” per ser “cosa de tothom”. Avui és un fenomen social.
 • Quan abordem la soledat no desitjada sempre és important incloure una mirada de gènere.
 • El sentiment de soledat no desitjada no és fàcil de detectar i abordar, ja que pot ser reconegut o no, cosa fonamental quan pensem en la intervenció.

 

Quins són els factors amb més incidència en el sentiment de soledat en la gent gran?

Soledat_no_desitjada_persones_grans

 

Què fem?

Projectes d'Investigació Social Aplicada

Abordem temàtiques encaminades a comprendre millor el fenomen de la soledat a la societat del segle XXI per millorar i facilitar la intervenció als agents públics i privats. Cada un dels nostres projectes es desenvolupa seguint les pautes de la metodologia Investigació Acció Participació (IAP).

La nostra posició i experiència ens permet combinar els processos d'investigació (generació de coneixement) i acció directa, implicant activament a les persones grans mitjançant la participació. Busquem generar consciència crítica de la població, sempre amb un objectiu transformador.


Formació

Oferim formació a les Administracions Públiques i Entitats Locals i del Tercer Sector, de manera objectiva i adaptada al context. Dissenyem cada pla formatiu en funció de la demanda, partint del nostre coneixement i experiència. La formació està estructurada en dos eixos:

 • La soledat com a fenomen complex i eines per a la intervenció
 • El voluntariat i acompanyament emocional

 

Assessoria

Volem recolzar en tot moment i per això acompanyem a les administracions públiques i organitzacions en el disseny i desenvolupament de programes, serveis i accions per abordar la soledat no desitjada de la gent gran. Oferim:

 • Diagnòstics de necessitats: combinem metodologies quantitatives i qualitatives adaptant-nos als diferents contexts i situacions.
 • Plans d'Acció i estratègies contra la soledat no desitjada: definició de línies d'actuació i estratègies, objectius, indicadors de seguiment i avaluació continuada. 
 • Acompanyament en l'adaptació de serveis i recursos existents mitjançant processos participatius i deliberació conjunta.  
 • Disseny de recursos, serveis i programes per abordar la soledat no desitjada.

 

Vols veure què fem? Consulta les publicacions realitzades des de l'Observatori de la Soledat. Si necessites més informació sobre les activitats públiques que es realitzen, envia'ns un correu.

Compartir

Articles relacionats

Factors soledat no desitjada gent gran
Tal com explicàvem a la primera i segona part de l'article La soledat és cosa de tots/es, la…
Mariano Sánchez
Professor titular en el Departament de Sociologia de la Universitat de Granada, on dirigeix la …