Missió, visió i valors

La nostra missió és lluitar contra la soledat i la marginació a les que queden exposades milers de persones grans, mitjançant l’acompanyament emocional de persones voluntàries i la sensibilització de la societat, amb el desenvolupament de projectes socials i campanyes.  

La nostra visió és una societat que reconegui el paper, la singularitat i el valor de les persones grans que la componen, evitant així la seva exclusió i enriquint-nos tots i totes d’una vellesa que es mira com una oportunitat col·lectiva i individual, no com un llast. 

Els nostres valors

  • La humanitat, pel valor únic i irreemplaçable de cada ésser humà. 
  • El respecte, sense judicis ni condicions, a tot home i tota dona, sigui quin sigui el seu origen, ideologia i el seu estat físic, psíquic o social. 
  • La llibertat, com a dret fonamental i inherent a totes les persones.
  • La solidaritat.
  • El compromís social.