Manifest Dia Internacional de la Gent Gran 2019

Logo Amics dela Gent Gran

Avui, dia 1 d’octubre, celebrem el Dia Internacional de les Persones Grans. Des de 1990 l’Organització de les Nacions Unides (ONU) va designar aquest dia per a retre homenatge i donar visibilitat internacional a les persones grans, a més de posar en relleu els reptes socials i polítics d’una societat caracteritzada en les últimes dècades per la seva creixent diversitat i longevitat.

Volem alçar la veu sobre una de les situacions que es mantenen invisibles entre un nombre cada vegada més gran de persones grans: la soledat no desitjada. Segons dades de l’Enquesta Continua de Llars de l’INE, a Espanya hi ha 4.732.400 persones vivint soles de les quals un 43,1% tenen més de 65 anys. Això ens planteja nous reptes polítics i socials respecte a les necessitats presents i futures. 

Els experts apunten que la vida en solitari de les persones grans seguirà creixent com a resultat, entre altres factors, de l’augment de l’esperança de vida dels homes, d’un major nombre de ruptures de parella abans de la jubilació i que cada vegada més persones arriben a l’etapa de la vellesa sense parella.  Aquests elements afavoreixen el risc d’aparició de soledat no desitjada.

Com a conseqüència de tot això, podem dir que la soledat és un fenomen prevalent, amb un alt cost social i sanitari, que ha de ser objecte de les polítiques públiques socials i sanitàries, presents i futures. A més, creiem en la força de la societat civil organitzada des del voluntariat que té el potencial de transformar la situació de desigualtat en què viuen moltes persones grans, així com impulsar una visió que promogui el seu reconeixement social.

Amics de la Gent Gran acompanya a més de 1.758 persones grans a través de l’acció altruista de més de 1.901 persones voluntàries a Catalunya. Tanmateix, en l’àmbit internacional, ens sumem a altres persones voluntàries d’organitzacions a França, Alemanya, Irlanda, Suïssa, Polònia, Romania, Canadà, Mèxic i Estats Units. Amb totes elles, celebrem de forma conjunta aquest dia.

La nostra experiència ens permet reivindicar una societat que brindi oportunitats de participació per a les persones grans i que els atorgui reconeixement i visibilitat. És urgent que prenguem consciència d’aquesta realitat i fem un pas cap a l’acció per a lluitar contra la soledat no desitjada i l’aïllament social de les persones grans:

  • Cal voluntat política, que situï la soledat no desitjada de les persones grans al centre de les polítiques públiques. A més de polítiques enfocades a la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones grans, demanem que s’inclogui el benestar emocional com a fonament per a una bona qualitat de vida.
  • Cal dotació pressupostària per part de les administracions estatals, autonòmiques i locals per  a dur a terme programes eficaços en la lluita contra la soledat.
  • Cal una ciutadania activa, sensible a la realitat de les persones grans, que recuperi els valors que la nostra societat ha perdut com a resultat d’un estil de vida més individualista. Els processos d’individualització i urbanització accelerada, les transformacions culturals i tecnològiques, o els canvis en les estructures familiars, així com l’augment de la longevitat són factors que tenen incidència directa en la manera com vivim aquesta etapa vital. La lluita contra la soledat serà eficaç quan aglutini accions individuals, familiars i comunitàries. 

Ens comprometem a seguir acompanyant des del reconeixement i l’estima a totes les persones grans que es troben en situació de soledat, amb especial atenció a les més vulnerables. Amb l’altaveu que ens dóna la commemoració de l’1 d’octubre, volem fer arribar el missatge que cada dia impulsem com a Fundació: promoure l’acció social i la sensibilització sobre la situació de les persones grans a Catalunya. 

Cada persona compta, fes-te soci/a, fes-te voluntari/a 


STOP SOLEDAT!

Compartir

Articles relacionats