La soledat no té edat, explorant vivències multigeneracionals

Portada de la publicació La soledat no té edat, explorant vivències multigeneracionals

La primera publicació de l’Observatori de la Soledat, duta a terme per Regina Martínez (Psicòloga gerontòloga i Coordinadora de l’Observatori de la Soledat) i Montserrat Celdrán (Psicòloga gerontòloga i membre del Patronat d'Amics de la Gent Gran), recull les vivències i reflexions sobre la soledat no desitjada de ciutadans i ciutadanes de diferents grups d’edat, des de l’adolescència fins a la vellesa.

Aquest primer volum de la col·lecció La soledat com a fenomen complex, fruit del primer estudi qualitatiu realitzat per l’Observatori de la Soledat, té l’objectiu de posar en relleu les vivències, les estratègies d’afrontament i les propostes d’acció de diferents generacions, amb la finalitat d’incloure les seves veus i visions a l’hora de plantejar reptes i camins en la lluita contra la soledat. La publicació ha comptat amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i l’Obra Social la Caixa.