Fem recerca amb i per les persones grans

Logo AGG

El finançament de l'Obra Social “la Caixa” ha fet possible la realització de l'estudi de la participació de les persones grans a activitats de socialització, dut a terme per la Fundació Salut i Envelliment-UAB (Laura Coll-Planas) i per la Fundació Amics de la Gent Gran (Soraya Ares i Regina Martínez) durant l’any 2016 a la ciutat de Barcelona.

Amics de la Gent Gran desplega, per les persones grans en situació de soledat no desitjada, diferents programes de socialització amb diversos tallers, sortides, actes i accions. L’acompanyament que es realitza esdevé especialment important quan la persona gran té menys oportunitats d'oci, aprenentatge o participació dins la societat, i quan a més a més es pot trobar en una situació anímica complicada per la soledat. En aquest sentit, l’entitat té un paper clau per obrir camins per part de mans conegudes i facilitadores. Saber com traçar aquests camins a partir dels desitjos i orientacions de les persones grans ens ha portat a realitzar aquesta recerca. L'estudi, per tant, ha tingut un objectiu eminentment pràctic: millorar les oportunitats de participació de la gent gran i construir línies d'acció a partir de les seves preferències.

 

El procediment

Per obtindre els resultats s’ha realitzat una enquesta telefònica a 145 persones grans, escollides aleatòriament, per indagar sobre les seves preferències respecte al contingut, temàtica, format, implicació i  potencialitats envers les activitats de socialització, així com sobre la satisfacció general amb l’entitat.

Per poder construir l’enquesta s’han realitzat prèviament diverses entrevistes en profunditat amb diferents agents de l’entitat (personal tècnic de referència, persones voluntàries i persones grans), així com una revisió bibliogràfica sobre la participació en el camp gerontològic. Un dels punts més interessants de l’estudi ha estat la conformació d’un equip de persones voluntàries enquestadores, apoderades per realitzar aquesta funció. Aquest equip ha revisat i reestructurat l’enquesta, ha rebut una formació especialitzada per poder dur-la a terme i ha comptat amb el seguiment i orientació de l’equip tècnic de referència quan ha estat necessari.

La implicació de les persones voluntàries en el procés de l’estudi ha estat fonamental per poder apropar-nos al fenomen, ja que elles són les persones que implementen l’acció i, per tant, tenen un coneixement en profunditat dels programes. Aquesta metodologia va en total consonància amb el procés d’apoderament de les persones voluntàries en els diversos projectes de l’entitat, impulsat des dels Equips d’Acció.

 

La ruta

Les recomanacions sorgides de l’enquesta han estat configurades després de presentar els resultats a les responsables de l’Obra Social “la Caixa” —i referents del projecte conjunt amb Amics de la Gent Gran Vida en Companyia—, així com al Grup Focal de persones voluntàries de l’entitat, conformat per veure quin encaix poden tenir les línies d’acció que se’n deriven de l’estudi amb la pràctica, recursos i ritmes de l’entitat. 

Els resultats de l’estudi ens han permès realitzar un Pla d’Acció que configura una proposta de redisseny de les activitats de socialització d’Amics de la Gent Gran, que durem a terme de forma pilot els propers mesos.  Al mateix temps, el nou Pla Estratègic de l’entitat 2017-2020 reflecteix en la seva segona línia “Fomentar la participació de les persones grans”, mostrant que aquesta és una aposta de gran recorregut. Amb i per les persones grans, impulsem la recerca per millorar l’acció social. 

Estudi sobre la participació de les persones grans

 

Compartir

Artículos relacionados