L'impacte de la COVID-19 en el sentiment de soledat no desitjada de la gent gran

Com ha canviat el dia a dia de la gent gran arran de la COVID-19? Creus que ha variat el seu sentiment de soledat? S'han sentit discriminades? Què és el que més han trobat a faltar?

El impacto de la COVID-19 en el sentimiento de soledad no deseada de las personas mayores


Aquestes i moltes altres qüestions han estat abordades en l'informe de resultats de l'Enquesta "L'impacte de la COVID-19 en el sentiment de soledat no desitjada de les persones grans", realitzat per l'Observatori de la Soledat.


L'objectiu principal de l'enquesta ha estat indagar en com han viscut la pandèmia les persones grans que ja sentien solitud abans de la COVID-19. Es va realitzar entre els mesos de juny i juliol del 2020 a 210 persones grans vinculades als programes socials de la fundació Amics de la Gent Gran. Es va realitzar per telèfon gràcies a el suport voluntari de 9 alumnes de la Universitat de Barcelona (Màster en Psicogerontologia i 4t curs d'el Grau de Psicologia).


Anàlisi i autoria de l'informe:

  • Elisa Sala Mozos, coordinadora de l'Observatori de la Soledat
  • Regina Martínez, responsable d'anàlisi i recerca de l'Observatori de la Soledat.
  • Montserrat Celdrán, professora i investigadora en gerontologia, membre del deganat de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.
  • Clara Riba, professora jubilada de el Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra.

La publicació ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona.