Detectar la soledat durant l'envelliment. Una guia

Publicació 'Detectar la soledat durant l'envelliment. Una guia'.

Presentem ‘Detectar la soledat durant l’envelliment. Una guia', publicació realitzada per la psicòloga i gerontòloga Regina Martínez per a l'Observatori de la Soledat de la Fundació Amics de la Gent Gran, treball que forma part de la col·lecció 'La soledad com a fenomen complex'.

En un context en què la soledat no desitjada durant l'envelliment s'ha convertit en un fenomen d'abast social que té efectes greus sobre la salut física, mental i emocional, aquesta guia es presenta com un instrument pràctic adreçat a professionals d'atenció primària (serveis socials i salut), i altres agents de proximitat, que té com a objectiu facilitar la detecció de la soledat no desitjada que pateixen milers de persones grans.

La publicació beu de l'experiència i el coneixement acumulats durant més de 35 anys d'acompanyament emocional d'Amics de la Gent Gran a persones en situació de soledat, així com del saber expert dels professionals de proximitat de diferents àmbits consultats per l'Observatori de la Soledat . Es composa de cinc capítols que es corresponen amb els passos que considerem fonamentals per a la detecció de la soledat (“Reconèixer”, “Comprendre”, “Considerar”, “Esbrinar”, “Actuar”) i que pretenen atendre la complexitat del fenomen .

Els elements que componen aquesta guia situen l'enllaç interpersonal com el camp d'acció principal, ja que és l'espai on emergeix l'expressió de la soledat. Esperem que sigui útil per construir una intervenció contra la soledat no desitjada que posi les persones al centre i que reconegui el paper cabdal dels i les professionals que atenen i acompanyen dia a dia, des de la proximitat i l'acció comunitària, les persones grans.

Aquesta guia ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona.