El nostre posicionament davant de la crisi social

Imatge
Logo Amics de la Gent Gran

Posicionament davant de la crisi social i sanitària provocada per la COVID19

 

En el marc de la crisi sanitària i social que estem vivint arran de l’impacte de la COVID-19, des d’Amics de la Gent Gran hem definit un seguit de mesures que considerem imprescindibles per protegir a les persones grans i garantir que es cobreixen les seves necessitats.

Són recomanacions de canvi i millora adreçades a les administracions afectades que han d’evitar que es tornin a repetir les dramàtiques situacions viscudes els darrers mesos per les persones grans, i la vulneració dels seus drets, ara i sempre, tant en els domicilis com en els centres residencials.


 

Context  

 

 • A data de 30 de juny, han mort 28.368 persones a Espanya a causa de la COVID-19, de les quals el 87% són persones majors de 70 anys.

 

 • A Espanya prop de 2 milions de persones grans viuen soles (Font: Encuesta Continua de Hogares, 2019) del Instituto Nacional de Estadística. D’aquestes, 6 de cada 10 pateixen soledat no desitjada (Font: Estudi CIS-Imserso, 2006).

 

 

1. Des de l’entitat defensem la necessitat de garantir els drets de la gent gran en tots els escenaris possibles

 


Cal garantir els drets i l’autonomia de la gent gran, com a grup d’edat divers no homogeni ni vulnerable en la seva totalitat. Com a persones amb autonomia de decisió que participen en els diversos àmbits de la societat. Sense estereotipar-les, ni amb mesures paternalistes que les tracta, únicament, com a persones dependents i passives.

Cal replantejar amb urgència el model de cures de llarga durada, tot revisant el model residencial actual, de manera que es potenciïn recursos que permetin un sistema amb un nombre inferior de persones usuàries i, sobretot, que sigui un model d’Atenció Centrada en la Persona.

Cal dissenyar polítiques per abordar la soledat i l’aïllament de la gent gran, amb mesures d’acompanyament i atenció integrals de base comunitària, fomentant l’assistència domiciliària i la integració entre l’atenció social i sanitària en l’àmbit territorial.

 

 

2. Proposta de mesures relatives a les persones grans

 

 • Cal evitar les mesures normatives per franges d’edat per tal de no caure en estereotips i discriminacions envers les persones grans, i evitant generalitzar-ne el caràcter vulnerable, sense autonomia de decisió ni reconeixement de la seva capacitat d’autocura.

 

 • Demanem preveure les necessitats de les persones grans actives i autònomes que participen de la vida social i comunitària de forma habitual, i que estan actualment afectades pel tancament dels equipaments (biblioteques, centres cívics, casals de gent gran, llar de jubilats, etc.). No ens podem permetre tancar aquests serveis i equipaments sense més, cal pensar alternatives que promoguin els espais de trobada i socialització, especialment d’aquelles persones que l’utilitzen com un recurs imprescindible per fer front a la seva situació de soledat no desitjada.

 

 • Demanem que s’escoltin i assumeixen de forma urgent les mesures recomanades per entitats, plataformes i consells de persones grans durant la pandèmia. En cas d’un rebrot, no es poden repetir els mateixos errors que han suposat mort i discriminació per a tantes persones grans.

 

 • És necessari situar la soledat i l’aïllament com a un element central de les polítiques socials, interactuant amb un moviment ciutadà que sigui capaç de detectar situacions d’aïllament i que vinculi les persones a la seva comunitat.

 

 • Exigim establir mesures d’acompanyament de la gent gran posant l’accent en totes les xarxes de proximitat, d’assistència primària i de serveis bàsics. És necessari seguir teixint relacions comunitàries i donar suport a les iniciatives ciutadanes com les xarxes de suport veïnals que han tingut un paper clau durant el confinament i han arribat allà on altres serveis no han pogut.

 

 • Demanem posar fi a l’opacitat informativa sobre la gestió de les residències en la crisi de la COVID-19 i conèixer el nombre exacte de persones grans mortes a les residències i a les seves cases.

 

 • Creiem absolutament essencial continuar desenvolupant el model d’Atenció Centrada en la Persona, enfortint la connexió entre salut i residències perquè totes les persones residents tinguin ple dret a l’atenció sociosanitària, fent possible que siguin llars on desenvolupar el projecte vital de les persones. Cal una supervisió intensa i continuada per part de l’Administració de les condicions dels centres.

 

 • Demanem un increment de la inversió en el sistema sòcio-sanitari i residencial que permeti millorar les condicions de vida de les persones grans beneficiàries i dels professionals que hi  treballen.  

 

 • Creiem necessari un Pla de xoc per a una adaptació funcional de l’habitatge i inclusió de criteris de disseny per a tothom i accessibilitat universal en l’entorn urbà, transport, serveis i productes.

 

 • És imprescindible una recuperació de les inversions en el nostre sistema públic de salut i de serveis socials als nivells previs a la crisi del 2008, i l’increment corresponent als canvis poblacionals, atesa la necessitat de revertir les retallades d’inversió pública aplicades durant l’anterior crisi, els efectes de les quals són en bona part la causa de la insuficiència de recursos per a una bona atenció social amb què s’ha afrontat la pandèmia actual.

 

 

Activitat Amics de la Gent Gran durant la crisi sanitària:

 

Acció social al COVID19 Amics de la Gent Gran

 

Amics de la Gent Gran és una fundació de voluntariat que lluita des de 1987 contra la soledat i la marginació social de les persones gran mitjançant l’acció de voluntàries i voluntaris que les acompanyen emocionalment cada setmana, així com a través de la sensibilització de la societat.

Durant el passat 2019, ha donat suport a 2.800 persones grans gràcies a la tasca desinteressada de 2.700 persones voluntàries i l’ajuda de 4.329 persones sòcies i donants. Aquesta acció social es desenvolupa a 56 municipis de tot l’estat. 

 

 

 

Compartir

Articles relacionats