Aliança contra el maltractament a la gent gran

Maltractament gent gran

El passat 15 de juny es va signar el conveni que consolida el vincle entre Amics de la Gent Gran i EIMA, en un acord que manifesta la voluntat de les dues parts de col·laborar i coordinar-se per ajudar a detectar i posar fi als maltractaments que poden patir les persones grans, posant-hi èmfasi en aquelles que viuen soles.

Tal com enuncia la publicació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, els maltractaments a les persones grans configuren una realitat oculta que exigeix respostes. Segons estudis com l’elaborat pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya de l’any 2015, de les 10.500 persones grans estimades que han rebut maltractament, un 90,2% de les víctimes no denuncia, sent els abusos físics i patrimonials-econòmics els més senyalats.

La signatura del conveni es va fer a Barcelona per part de Jordi Muñoz Iranzo, Responsable de l’Associació per la Investigació del Maltractament a les Persones Grans (EIMA), i Albert Quiles i Martínez, en qualitat de Director Gerent de la Fundació Privada Amics de la Gent Gran.

Amics de la Gent Gran s’ocuparà d’aprofundir en la dimensió de la soledat en la gent gran, que poden sentir-se més aïllades, i per tant, més vulnerables en patir abusos; d’altra banda, EIMA s’ocuparà de buscar una solució a la situació de maltractament que poden rebre les persones grans, i que poden donar-se més fàcilment en situacions de marginació social.

A través del conveni signat, ambdues entitats es comprometen a intercanviar informació, compartida per persones voluntàries i per l’equip tècnic per tal de fer front a les situacions de maltractament i abús que estiguin patint les persones grans que siguin detectades. També hi ha el ferm compromís de disseny de cursos, tallers i materials formatius per a les persones voluntàries; tot amb la creació d’una comissió paritària de control i seguiment.

L’objectiu de l’acord és estar més preparats per detectar casos de maltractament en persones grans vinculades a Amics de la Gent Gran, i poder informar i prendre mesures amb EIMA per tal que aquest greu problema desaparegui.

 

               Logo EIMALogo Amics de la Gent Gran

Compartir

Artículos relacionados