Agenda

Càpsula: La comunicació no violenta (online)

Formació

La Comunicació No Violenta (CNV) explora l’escolta profunda amb una mateixa i amb les altres per a poder comunicar d'una forma assertiva, respectuosa i constructiva per al benestar del vincle.

La dinamització d'activitats dirigides a gent gran (presencial, Vilanova i la Geltrú)

Formació

Contextualitzarem i estructurarem qualsevol proposta d’activitat d’oci per a gent gran i facilitarem eines per desenvolupar activitats adaptades a les seves necessitats.

La detecció del maltractament a persones grans: el primer pas per combatre'l (online)

Formació

Coneixerem les definicions, formes, indicadors, aspectes legals i factors de risc del maltractament.

El paper de les emocions en l'acompanyament a gent gran (presencial, Barcelona)

Formació

Aprendrem a identificar les nostres emocions, a conèixer el paper que juguen en diferents situacions i a posar en pràctica estratègies que millorin la gestió emocional durant l’acompanyament a la G

Dones, salut i envelliment (presencial, Lleida)

Formació

Construirem un discurs crític envers la idea instaurada que suposa ser una dona gran en l’actualitat.

Càpsula d'iniciació: Comencem el voluntariat a Amics de la Gent Gran, per a voluntariat que realitza acompanyament presencial (online)

Formació

Aquesta Càpsula està pensada per persones voluntàries que hagin començat el seu voluntariat durant l'últim any.

Càpsula: Dones, salut i envelliment (presencial, Tarragona)

Formació

Construirem un discurs crític envers la idea instaurada que suposa ser una dona gran en l’actualitat.

Trobada virtual d'acompanyament emocional al voluntariat: Espai d'empatia (online)

Formació

Seguim amb les Trobades Virtuals d'acompanyament emocional al voluntariat. 

Càpsula: Soledats i perspectiva de gènere (online)

Formació

En aquesta sessió abordarem les diferents soledats tenint en compte el context sociocultural i des d’una perspectiva de gènere.

Continguts

Càpsula d'iniciació: Comencem el voluntariat a Amics de la Gent Gran, per a voluntariat que realitza acompanyament telefònic (online)

Formació

Aquesta càpsula està pensada per a persones voluntàries que hagin començat el voluntariat durant l'últim any. 

Càpsula: Dones, salut i envelliment (presencial, Girona)

Formació

Construirem un discurs crític envers la idea instaurada que suposa ser una dona gran en l’actualitat.

La soledat en la vellesa: aproximació i propostes (presencial, Barcelona)

Formació

Ens aproximarem als diferents debats científics i professionals al voltant del concepte "soledat", la seva evolució en el decurs de la història i el seu impacte en les diferents etapes vitals.

Càpsula: Envelliment, soledat i intergeneracionalitat (online)

Formació

Mostrarem als participants l’aportació de la visió intergeneracional en la intervenció de la soledat.

Càpsula: Dones, salut i envelliment (online)

Formació

Construirem un discurs crític envers la idea instaurada que suposa ser una dona gran en l’actualitat.