Manifest per acabar amb el maltractament a la gent gran

Maltractament a la gent gran

Les entitats firmants ens reunim per manifestar el nostre absolut rebuig cap al maltractament a la gent gran i volem fer pública la nostra voluntat de treballar conjuntament per erradicar-lo mitjançant la prevenció, la sensibilització i les accions contra el maltractament.

L'edatisme, la discriminació per raó d'edat, es defineix com un "procés de discriminació i estereotipació d'una manera sistemàtica cap a les persones d'edat avançada pel simple fet de ser velles" (R. Butler), i és aquesta discriminació el substrat de moltes situacions de maltractament a gent gran. L'OMS estima que 1 de cada 10 persones grans pateix maltractament, i aquesta xifra està subestimada perquè tan sols es notifica 1 de cada 24 casos.

El silenci de les víctimes pot estar motivat per diferents causes: pels sentiments contradictoris quan el maltractament es produeix en un entorn de confiança, per por a represàlies, per l'aïllament social, per falta de consciència o per causa d'un deteriorament cognitiu.

Desgraciadament, aquests fets tenen lloc amb molta freqüència i es presenten en diferents formes: maltractament econòmic, maltractament físic, maltractament psicològic o emocional, maltractament sexual, negligència, abandonament i altres vulneracions de drets.

Ens comprometen a:

  • Fer accions conjuntes i coordinades per prevenir el maltractament a gent gran.
  • Difondre els recursos jurídics de prevenció com a mesura de protecció d'aquestes persones amb capacitat de decidir (Autotutela, Poder Preventiu, Assistent, Patrimoni protegit, etc.), així com les mesures de protecció per a aquestes persones que no poden decidir per si mateixes (Incapacitació i Mesures cautelars).
  • Emprendre accions de sensibilització, informació i formació que arribin a familiars, institucions, professionals, gent gran i la resta de la societat.
  • Involucrar als mitjans de comunicació en el bon tracte cap a la gent gran i en la divulgació del maltractament a la gent gran.
  • Commemoració del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a la Gent Gran, el 15 de juny.
  • Impulsar mecanismes eficaços i coordinats per a l'assistència, l'assessorament, la denúncia anònima i la protecció. Entre ells, la creació d'un telèfon específic, gratuït i confidencial per a gent gran maltractada.
  • Reivindicar justícia ràpida i eficaç per a la gent gran maltractada.

 

Entitats adherides al manifest

EIMA. Asociación Investigación Maltrato a las Personas Mayores

Fundación PROVEA. Pro Vejez Autónoma

Fundación Roure

Fundación FiraGran

FATEC. Federación de Asociaciones de Gente Mayor de Cataluña

Amigos de los Mayores

Fundación Pasqual Maragall

AFAB. Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Barcelona

Fundación Privada Nostra Senyora Dels Àngels

Fundación Vella Terra

Fundación ABD. Acción Bienestar y Desarrollo

Grupo de Trabajo de Psicología del Envejecimiento del COPC

Unió de Jubilados y Pensionistas de la UGT de Cataluña

Coordinadora Nacional de Jubilados i Pensionistas de Catalunya

Coordinadora De Jubilados y Pensionistas de las Asociaciones de Vecinos de Barcelona

Fundación Hogares Compartidos

Colegio Oficial de Trabajo Social de Catalunya

Fundación Privada Avismón Catalunya

Fundación de la Esperanza

Asociación Ajudam

Asociación Temps

Fundación Salud y Persona

FIBS. Fundación Familia i Bienestar Social

Federación de Pensionistas i Jubilados de Cataluña de CCOO

Fundación Tutelar SANTA CLARA

Fundación Tutelar AMPARA

ICAB. Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona

Clínica Jurídica Derecho al Derecho. Universidad de Barcelona

Fundación Tutelar Ripollès

FADES. Asociación Familiares de Enfermos de Alzheimer del Ripollès

ASVOL. Asociación de Gente Mayor Voluntaria

ACRA. Asociación Catalana de Recursos Asistenciales

Fundación JAUME BATLLE BIGAS

ACA. Asociación Coordinadora para la Ancianidad

Fundación Alzheimer Cataluña

CONEX. Fuente de Conocimiento y Experiencia

FOCAGG -FACPE. Acción Comunitaria Protectora del envejecimiento

SCGIG. Sociedad Catalana de Geriatria y Gerontologia

FADESIA

CAGG. Consejo Asesor de la Gente Mayor de Barcelona

Càritas Diocesana de Barcelona

Fundació Aroa
 

Compartir

Artículos relacionados