Presentem el dossier “La soledat no desitjada durant la vellesa, un fenomen social”

Imatge
Presentació del dossier "La soledat no desitjada durant la vellesa, un fenomen social"

El dossier, elaborat per l’Elisa Sala (Coordinadora de l’Observatori de la Soledat), analitza la soledat no desitjada durant la vellesa, posant de manifest la importància de situar-la com a element central de les polítiques socials, capacitant a la ciutadania per detectar aquestes situacions i vincular a les persones grans amb la comunitat.

Ha estat presentat en el marc dels debats “Catalunya Social” impulsats per la Taula d’entitat del Tercer Sector Social de Catalunya.

 

A Catalunya, 334.000 persones de més de 65 anys viuen soles i és precisament aquest perfil,  persones de més edats i més fràgils, el que es troba en situació de major risc de patir aïllament social i soledat no desitjada. Un fenomen complex, divers i plural, fent que hi hagi tantes soledats com persones que la senten.

Però, com posa de manifest aquest estudi, no parlem només de l’impacte en la salut i la qualitat de vida individual i personal, també es tracta d’un indicador social i de salut comunitària. És necessari que les administracions públiques capacitin i dotin d’estructura i recursos als equips d’atenció primària, perquè puguin incorporar l’acció comunitària com a part essencial de la intervenció social.

A més, per continuar donant resposta a la soledat no desitjada i l’aïllament social, cal incloure la perspectiva de gènere per fer igualitàries les intervencions. De la mateixa manera que cal reconèixer a les persones grans com a subjectes actius, incloent-hi el paradigma d’envelliment actiu i fent els entorns usables i accessibles, per lluitar contra la segregació i el risc d’exclusió que els entorns actuals propicien.

Analitzar la soledat no desitjada, tractant-se d’un fenomen subjectiu, és molt complicat, ja que no hi han dades actualitzades sobre la seva prevalença. Però, per poder dur a terme les accions que s’esmenen a l’estudi és necessari invertir recursos en enquestes i recerques que permetin quantificar aquesta realitat social.

Us convidem a descarregar l’estudi i conèixer en profunditat aquests fenòmens que, cada dia més, formen part de la vida de moltes persones grans.

 

Compartir

Artículos relacionados