“La vellesa és una etapa més de la vida”, M.Mas

Mercè Mas

Mercè Mas és treballadora social de formació i activista social de vocació. La seva és una trajectòria professional centrada en el voluntariat amb i per a les persones grans i la vellesa, a més de la direcció de serveis residencials. És membre de la Comissió Executiva del Consell de la Gent Gran de Catalunya, la Comissió Permanent del Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona i el Older Women’s Network Europe, entitats des de les quals participa en la defensa dels drets de les persones grans. Responsable del projecte “La residència en la qual m'agradaria anar a viure” de la FATEC, reivindica l'Atenció Centrada en la Persona (ACP) com a manera de garantir el respecte a la dignitat, autonomia de decisió i drets de les persones que viuen en els centres. Mare de set fills i àvia de disset nets, Mas va cursar la carrera de Treball Social als 50 anys i reclama que és fonamental que les persones grans se sentin a la residència com a casa.

Entrevista a Mercè Mas sobre la vellesa

 

Considerem persones grans a aquelles que tenen 65 anys o més, però molts pensem que aquesta classificació de la vellesa no respon a la realitat i influeix en el disseny de serveis i recursos. Com creus que hauríem de reconsiderar aquest tema?

Les persones som grans, perquè “grans” és una classificació en si mateixa. No obstant això, a mi m'agrada la paraula “vells”. Si te'n adones, els nens petits de seguida diuen que ja són grans. La vellesa és una etapa més de la vida i cal acceptar-la com qualsevol altra. Hi ha una tendència que no m'agrada, i és l'etiqueta “col·lectiu de les persones grans”. La gent gran no som un col·lectiu, sinó un grup d'edat. De fet, el més heterogeni de tots: entre una persona de 65 anys i una de cent i escaig hi ha poques similituds. És clar que el carnet d'identitat no classifica una persona. L'edat cronològica és una dada estadística entre moltes altres: l'edat social, la psicològica, l'econòmica, la que depèn de la salut, etcètera. Un conjunt de circumstàncies fan que el procés d'envelliment i la vellesa siguin diferents en cada persona. Una persona amb bona salut, situació econòmica acceptable, bon entorn familiar i/o bones relacions socials té unes possibilitats de participació i vida activa que no té la persona amb mala situació econòmica, salut o entorn.


Si haguessis de definir les principals línies d’actuació de les polítiques de persones grans avui dia, quines creus que són les prioritats entorn de la vellesa?

En primer lloc, crec que cal pensar en les persones que són vulnerables per les seves circumstàncies o situació econòmica. Necessitem que les polítiques donin suport a aquestes persones perquè puguin envellir amb dignitat, optimitzant les oportunitats de benestar físic, social i mental.


També ets una dona molt compromesa amb la qüestió de gènere. Has estat o estàs vinculada a Dones Mundi i a Old Womens Network Europe. Respecte les dones grans, específicament, quines creus que són les prioritats?

Les dones grans estan, en general, en pitjor situació que els homes de la seva mateixa edat. Per tant, quan es dissenyen polítiques d'envelliment és important pensar en les diferències de gènere i també, per exemple, en com les dones que han treballat tenen pitjors situacions econòmiques que els homes que tenien una ocupació semblant. Hi ha moltes dones que han fet treballs que no estaven reconeguts per la Seguretat Social (a l'empresa del seu marit, al camp, cosint o treballant a domicili). Se li afegeixen les diferències en l'esperança de vida: sabem que neixen més nens que nenes, que vora els 45 anys la proporció d'homes i dones s'equilibra i que després augmenta la mortalitat entre els homes. No obstant això, encara que la longevitat de les dones és major, aquesta no va lligada amb un augment de la longevitat de les dones en bon estat de salut.

Quan es dissenyen polítiques d'envelliment és important pensar en les diferències de gènere

Si busques una piràmide en la qual estiguin les persones grans amb bona salut i les amb major índex de dependència, no hi ha grans diferències entre els homes i dones grans que estiguin bé, però sí que s'observa una major proporció de dones majors que reben ajuda de la Llei d'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència. Hi ha moltes més dones que necessiten ajuda i que estan en pitjor situació econòmica. També hi ha moltes més vídues, perquè abans era costum que els homes es casessin en tenir una situació econòmica que els ho permetés i ho solien fer amb dones més joves. Sabem també que el nivell de formació entre els homes i les dones grans és diferent perquè les famílies prioritzaven els estudis dels nens davant els de les nenes, ja que es considerava que les dones serien mantingudes pel marit una vegada casades.


Pel que fa al model residencial en aquest país, fa temps que ja comencem a sentir que es desenvolupen plans d'Atenció Centrada en la Persona (ACP). No tothom està familiaritzat amb el que és i existeixen moltes aproximacions sobre aquest tema. Què és per a tu la ACP?

Sobre la ACP es parla tots els dies i no tots els que en parlen tenen clar el que és. Per a mi, la ACP no és simplement canviar alguna actuació, millorar l'aspecte de la residència o les seves activitats perquè hi hagi una certa participació. És un canvi global, és redefinir qui és el subjecte. En la residència tradicional, els professionals són experts que saben el que vol la persona i, per tant, tota l'organització està pensada al voltant de la idea de “jo sé el que tu necessites i t'ho donaré”. En canvi, en la ACP la persona està al centre i es respecta una cosa tan important com la seva autonomia de decisió. La seva capacitat de decidir com vol o no vol alguna cosa, o que, si ella ja no té capacitat de fer-ho, siguin els seus familiars els qui ho facin. Es dona una importància enorme a la història de vida de cada persona: saber com vivia aquesta persona, quines eren les seves aficions, quines eren les seves relacions i la seva manera de viure perquè pugui continuar fent-ho.

No serveix que a les persones se’ls atengui només en les necessitats bàsiques de la piràmide de Maslow, ni que una residència sigui un bon hotel i una bona clínica, sinó que la residència ha de ser un lloc on viure i en el qual la persona se senti a la seva casa. “Viure a casa” és la idea.

La residència ha de ser un lloc on viure i en el qual la persona se senti a la seva casa

Quan jo dirigia una residència, recordo el cas d'un senyor que va estar ingressat a l'hospital i la família va acudir desesperada a nosaltres dient que “l'oncle diu que vol tornar a casa i la casa ja no la tenim, la vam vendre”. Jo els vaig dir “li heu preguntat quina és la seva casa?”. Quan ho van fer, ell va dir que la seva casa era la residència. És a dir, s'havia aconseguit que se sentís en la residència com a casa, la qual cosa és fonamental. Això suposa un esforç de tot l'equip, sobretot dels auxiliars geriàtrics. Té molt valor perquè es va produir una simbiosi entre el canvi en la participació i autonomia de decisió de les persones grans, i la reacció i posada en marxa d'aquesta per part dels professionals.

La ACP no ha estat impulsada per les associacions de persones grans sinó pels propis professionals que han trobat en ella un marc ètic en el qual recolzar-se per a fer aquests canvis, tot i que de moment hi hagi resistència. Continua sent més fàcil decidir el que l'altre necessita que adaptar-se al que la persona demanda. No es tracta només d'atendre unes persones que tenen necessitats sinó de pensar primer en aquestes i després en quines necessitats tenen, contemplant també les seves capacitats: quines té i quines pot recuperar, perquè segur que hi ha molts casos en què les circumstàncies les han fet perdre però són recuperables si es treballa com toca. Centrant-se en cada persona amb un pla individual d'atenció en el qual ella participi o els seus familiars si no n’és capaç i que es dissenyi conjuntament.


I, creus que estem aconseguint implantar el model? Si no és així, quins creus que són els passos que hauríem de donar per a aconseguir-ho?

Aquest matí he anat a una jornada de persones que estan treballant per a implantar el model ACP. Com comento, tenen molt mèrit els professionals que, malgrat els contractes que tenen i les condicions inacceptables que estableixen els convenis col·lectius i en les quals treballen, estan lluitant per a aconseguir aquest model de ACP. Hi ha equips que es preocupen de que els seus treballadors rebin formació per part d'un professional amb coneixement en el tema. Moltes residències són un negoci i és difícil que el personal necessari per a atendre adequadament les persones residents durant les 24 hores els 365 dies de l'any disposi del temps que es requereix per a fer la deguda formació. Això no és barat i les pensions dels espanyols no faciliten que això sigui així, per això cal pensar en solucions.

Moltes residències són un negoci i això dificulta dedicar el temps necessari per a una bona formació en ACP

Els vells estem creixent en número, sobretot les franges d'edat més avançada, i moltes de les persones grans necessitarem suports per a la dependència, per la qual cosa cal pensar en solucions que siguin assequibles i que tinguin el suport de l'administració pública. Des de les cooperatives d'usuaris al cohousing, a Europa apareixen models diferents per a persones que necessiten un cert suport però que encara no estan, no desitgen o no necessiten el suport total que representa una residència. Perquè puguin gaudir de bones condicions i bona qualitat de vida necessitem que es creïn aquests altres tipus de recursos.


Quines creus que haurien de ser les prioritats per a abordar la solitud no desitjada en l'etapa de la vellesa?

Primer voldria aclarir la diferència entre la soledat sentida, la que experimenten les persones que se senten soles, i la soledat objectiva, la de les persones que ho estan. Moltes persones grans estem sols a causa de la viduïtat o altres circumstàncies familiars. No perquè desitgem estar sols, sinó perquè volem conservar la nostra independència. No és una solitud desitjada ja que no és igual estar-ho, només que sentir-se’n. No ens sentim sols si tenim unes relacions familiars i/o socials que ens permetin estar relacionats significativament o de manera pròxima amb persones amb les quals mantenim nivells de contacte satisfactoris.

Aquesta és per a mi la primera de les prioritats: el facilitar que aquestes persones estableixin relacions interpersonals que les satisfacin. Considero que una de les formes més eficients i que influeixen més positivament en la vida i la salut de les persones que senten soledat és el voluntariat. El voluntari no sols acompanya a la persona que se sent sola pal·liant la seva soledat, sinó que reconeix a la persona acompanyada el seu valor. “Jo estic amb tu i vinc a estar amb tu no per una obligació professional o familiar, sinó perquè crec en el teu valor com a persona; és perquè et valoro que et dedico el meu temps”. A vegades, aquest reconeixement produeix millores increïbles en la persona que rep l'acció voluntària.

El voluntariat reconeix el valor de la persona acompanyada

També és prioritari realitzar estudis sobre quines persones viuen soles per a oferir-los els recursos que la seva comunitat ofereix per a pal·liar la soledat. Parlem una mica de soledat.


Avui dia ja sabem que una persona es pot sentir sola vivint acompanyada, aquest seria el cas de l'entorn residencial. Saps si s'està abordant la soledat en els entorns residencials? Quines creus que haurien de ser les prioritats per a abordar-la?

Com deia un poeta, “però és més espantosa encara / la soledat de dues en companyia”. La soledat la senten especialment les persones que estan en una residència contra la seva voluntat real, persones que creuen que aquest no hauria de ser el seu lloc. En moltes residències s'està abordant aquest problema. Si en la residència en qüestió s'està treballant bé la implementació del model d'Atenció Centrada en la Persona (ACP), durant l'elaboració del Pla Individual d'Atenció s'haurà tingut en compte la història de vida d'aquesta persona i s'hauran treballat juntament amb ella els seus gustos i prioritats. Per tant, procuraran satisfer-los en la mesura del possible. Per a això és prioritari que s'exigeixi una bona formació de base de tots els professionals, se segueixi una formació continuada i un treball en equip ben coordinat. Crec que els professionals que han rebut una bona formació en ACP sabran buscar els recursos perquè les persones que viuen en una residència no se sentin soles.

En un centre residencial també és de gran valor la col·laboració del voluntariat. Aquests/es poden ajudar a donar més valor a les activitats ocupacionals, les festives o d'oci, sempre que actuïn com a suport als professionals i mai en substitució d'ells.


Un cosa que ens sorprèn als de la nostra generació és precisament la capacitat de mobilització de les persones grans avui dia. Molts de nosaltres admirem la mobilització per les pensions, per exemple. Les generacions més joves, els que tenim entre 40 i 50 anys, ens mobilitzem molt menys, per què creus que passa això?

Hi ha una diferència important perquè les persones de mitjana edat veuen la vellesa molt llunyana. És curiós, per exemple, com l'altre dia estava parlant amb una senyora amb arrugues imponents i pinta de ser molt gran i em deia “a mi em preocupen els pobres vells”. Ella no s'incloïa en aquest grup d'edat. Crec que els joves o les persones d'una certa edat no pensen en això. Em preocupa això, que els meus fills de vora els 60 anys no estiguin pensant que hauran de canviar o remodelar els seus habitatges per altres més apropiats. Cal pensar en això amb temps i a Espanya no s'està fent.

L'ajuda domiciliària és insuficient i actualment s'ofereix un nombre d'hores que no permet a les persones quedar-se soles a les seves cases

Mentre a la resta d'Europa estan sortint una quantitat de models d'habitatge alternatius, a Espanya això no està passant. Crec que les persones grans hem de fer alguna cosa. Nosaltres, les persones grans, perquè ja vivim la vellesa i veiem la situació d'unes pensions que no són per viure, sinó només per no morir. Es necessita una pensió mínima per a viure amb dignitat i és necessari veure tots els problemes relacionats amb l'habitatge i els desnonaments de persones als qui els pugen el lloguer a un preu que ja no poden assumir. Sabem els preus alts que tenen les residències per a donar el servei adequat, els quals no són assumibles per les baixes pensions mitjanes d’Espanya.

L'ajuda domiciliària és insuficient i actualment s'ofereix un nombre d'hores que no permet a les persones quedar-se soles a les seves cases. Abans, quan una dona es quedava vídua normalment s'anava a viure amb una filla soltera o amb els seus fills. Ara les persones grans volen continuar vivint de manera independent. Però clar, per a això fan falta unes pensions dignes i al nostre país no sols no ho eren o són, sinó que no s'han adaptat a l'augment del cost de la vida ni a paràmetres que tinguin en compte la vida de les persones grans. És a dir, s'hauria d’estudiar un cost de vida que tingués en compte l'electricitat, l'aigua, el mercat, l'habitatge i la sanitat, però també molts productes farmacèutics que necessiten les persones grans i que són cars però ja no se subvencionen des de la Seguretat Social.


Ets una dona molt activa i lluitadora en l’àmbit dels drets de les persones grans i la vellesa. Què t'ha portat a tenir tanta presència en aquest camp?

Jo vaig estudiar la carrera de Treball Social amb 50 anys. Havia començat una altra carrera universitària de jove i la vaig deixar, em vaig casar i vaig tenir una família nombrosa. Vaig decidir que el meu voluntariat no era com jo volia i, per a millorar-lo vaig fer Treball Social. Després vaig començar a treballar amb voluntaris que acompanyaven a persones grans a la Creu Roja. En aquests temps, parlar de voluntariat era parlar d'una cosa que estava mal vista perquè era una activitat assistencial en un camp on l'Estat tenia l'obligació de suplir totes les necessitats. El voluntariat estava mal vist però vaig començar aquí i em vaig anar enganxant al tema, vaig veure les necessitats i vaig seguir-hi treballant.


De tots els espais i activitats que realitzes al voltant de la defensa dels drets de les persones grans, si n’haguessis de triar una, amb quina et quedaries? Per què?

En aquest moment, possiblement amb la que faig a FATEC: la residència en la qual m'agradaria viure. Les persones grans som conscients que hi ha moltes residències en les quals les persones que viuen en elles se senten “a casa seva”. Això no és conegut i hi ha una visió negativa de com es viu en una residència. Nosaltres visitem residències de Catalunya i recollim en un sumari els aspectes positius que observem en elles. Aquest sumari s'amplia a mesura que coneixem nous aspectes que considerem positius. Fem difusió de les nostres observacions perquè serveixin d'orientació a les persones que busquen una residència, perquè coneguin en quins aspectes s’haurien de fixar  que es compleixin. També pensem que és útil perquè altres residències es fixin en pràctiques positives com aquestes i les adoptin.


És ben sabut que a més de ser una “activista” molt activa, també ets una dona de família. Com t'organitzes per a arribar a tot?

Ara ja no tinc necessitat d'arribar a tot! Això va ser en el seu moment. Tinc 7 fills, 17 nets i 2 besnets, però ara ja no haig d'arribar a tot. La meva filla gran ja s'ha jubilat i, encara que els papers d'àvia i besàvia sí que els tinc i la meva casa continua sent un lloc de trobada familiar, ja no tinc les obligacions que vaig tenir en el seu moment. Suposo que llavors vaig poder amb tot perquè comptava amb un marit que em donava moltíssim suport, que quan vaig decidir tornar a estudiar em va donar un suport absolut i que va col·laborar sempre amb les coses de la casa si era necessari. Totes les famílies nombroses es donen suport els uns als altres i crec que encara continua sent així.

Compartir

Articles relacionats