Com és el perfil de les persones grans que acompanyem?

Imatge
Infografía Perfil Persona Gran d'Amics de la Gent Gran

 

Des de l’Observatori de la Soledat d’Amics de la Gent Gran, hem estat treballant per donar resposta a aquesta pregunta durant molts mesos i, avui, ja podem fer públic l'nforme basat en l’anàlisi de la base de dades de l’entitat. Aquest document està basat en un total de 1.927 persones grans vinculades  a dia 1 de gener de 2020. De moment, però, us avancem la infografia de l’informe amb un resum que inclou algunes dades que, més endavant, es desenvoluparan de forma detallada. 

En aquest resum, i pel que fa a les característiques sociodemogràfiques i de salut, veiem com el perfil majoritari de les persones grans que acompanyem és una dona de més de 84 anys que viu sola a Barcelona, vídua, que té fills i parla català. Té una limitació física a la seva autonomia i s’ajuda d’un bastó, pateix un estat d’ànim depressiu i una malaltia òssia. De fet, la major part de les persones grans d’Amics de la Gent Gran presenta algun problema relacionat amb l’estat de salut físic, així que la proporció d’aquest factor és semblant entre homes i dones. 

Quant a la relació de les persones grans amb l’entitat, el 48% participen en la delegació de Barcelona (dividida en 10 subdelegacions). La mitjana del temps de vinculació és de tres anys gràcies a la derivació de serveis socials. La gran majoria  viuen en el seu domicili, i només el 16% de les persones grans que acompanyem viuen en un entorn residencial institucionalitzat.

Infografia Perfil Amics de la Gent Gran

Us podeu descarregar l'Informe de perfil de persones grans d’Amics de la Gent Gran 2020 en aquest enllaç. Podeu consultar les dades en detall, una relació de cada apartat amb la literatura acadèmica relacionada i algunes conclusions generals.

Desitgem que pogueu treure-li suc!

 

 

Compartir

Articles relacionats