7 mesures i un pacte per als partits polítics que es presenten al 14-F

Imatge
PG_Barcelona

Amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya que se celebraran el proper 14 de febrer, i en el marc de la crisi sanitària i social que estem vivint arran de l’impacte de la COVID-19, des d’Amics de la Gent Gran publiquem un seguit de propostes i mesures que considerem imprescindibles per garantir els drets de les persones grans i assegurar que es cobreixen les seves necessitats.

Són recomanacions de canvi i millora adreçades a tots els partits polítics que aquests dies han d’explicar a la ciutadania els seus programes electorals. L’objectiu és que tinguin present la urgent necessitat d’aplicar canvis i millores en diversos àmbits, mesures que han de contribuir a evitar que es tornin a repetir les situacions viscudes els darrers mesos per les persones grans, tant en els domicilis com en els centres residencials.

 

Situació agreujada amb la COVID 19

Durant la pandèmia, les persones grans han estat al centre d’atenció, per l’impacte del virus en aquest grup de població, però també pels prejudicis i els estigmes associats. S’han produït situacions de vulneració de drets, aplicant mesures que els hi ha afectat, sovint, de manera directa sense tenir en compte les seves necessitats ni la seva opinió i, en alguns casos, sense informar-les. 

De manera generalitzada, han patit discursos i mesures edatistes que les han discriminant per la seva edat, i s’ha tendit a projectar una imatge de les persones grans que no es correspon amb la seva diversitat.

D’altra banda, la situació de pandèmia ha fet aflorar la tensió existent que ja es vivia des del sistema de cures i atenció a les persones grans.

 

7 mesures prioritàries. Un pacte

En aquest context, creiem que és moment de demanar als partits polítics que exposin a la ciutadania les seves propostes envers la gent gran de Catalunya pels propers quatre anys. 

Des d’Amics de la Gent Gran, proposem:

1.    Garantir el compliment dels drets fonamentals de les persones grans en igualtat d’oportunitats que la resta de la població. Considerem que es pot garantir la igualtat d’oportunitats promovent l’autonomia i la participació activa de les persones en els processos de presa de decisió tenint en compte la seva diversitat física i psíquica.

2.    Assegurar el dret de les persones grans a la participació social i comunitària en igualtat de condicions que la resta de la població. Actualment, les persones grans estan afectades pel tancament de biblioteques, centres cívics, casals de gent gran o llars de jubilats. Demanem que s’ofereixin alternatives que promoguin espais de trobada i socialització per a la gent gran, tot establint les mesures de seguretat i de prevenció necessàries.

3.    Revisar el model de cures de llarga durada i consolidar la implantació dels principis del model d’Atenció Centrada en la Persona. Apostem per fer possible que les residències siguin llars on les persones grans puguin desenvolupar el seu projecte vital, independentment del seu estat de salut. 

4.    Supervisar, per part de l’Administració, les condicions dels centres residencials. Considerem fonamental la suficiència de professionals que garanteixin unes condicions residencials dignes per a la gent gran, des del punt de vista de la salut, entenent-la com a salut física, emocional i relacional.

5.    Establir mesures que promoguin la qualitat de vida, la seguretat i el benestar de la gent gran posant l’accent en totes les xarxes de proximitat, d’assistència primària i de serveis bàsics. Demanem la interlocució continuada amb l’Administració per seguir teixint relacions comunitàries i seguir donant suport a les iniciatives ciutadanes, com les xarxes de suport veïnals.

6.    Escoltar les mesures recomanades per entitats, plataformes i consells de persones grans durant la pandèmia. Fem la petició d’incorporar la veu de les persones grans, les famílies i les entitats que hi treballen per ajustar les accions i noves polítiques que es duguin a terme.

7.    Transformar la mirada que hi ha sobre la vellesa per tal de fer front a l’edatisme. Considerem necessari un treball transversal de reeducació social, posant l’accent en els actius i les capacitats de les persones grans, evitant els prejudicis i els estigmes presents en àmbits com l’educació, la cultura, la publicitat, el discurs mediàtic o el vocabulari que emprem com a societat. 

 

Pacte transversal contra la soledat i l’aïllament

Segons l’Enquesta Continua de Hogares (ECH 2019), a Catalunya hi ha un total de 786.000 persones que viuen soles, de les quals 334.000 (el 42,2% del total) tenen 65 anys o més. Els experts apunten que la vida en solitari continuarà creixent, la qual cosa resulta lògica, si tenim en compte que l'esperança de vida ha augmentat, que es produeixen més ruptures de parella abans de la jubilació, i que cada vegada hi ha més persones que arriben a l'última etapa de la vida en solteria o sense parella estable. És probable que com a conseqüència d’aquets fets, el risc de patir soledat entre la població major de 65 anys augmenti en la mateixa mesura.

Com a fundació de voluntariat que lluita des de 1987 contra la soledat i la marginació social de les persones grans mitjançant l’acció de persones voluntàries a Catalunya, demanem a tots els grups parlamentaris que es configurin al Parlament que es comprometin a un pacte transversal contra la soledat i l’aïllament.

Com a entitat, proposem:

•    La creació d’una Secretaria Tècnica que impulsi la dinamització de les entitats i moviments existents actualment.

•    La interlocució de les diferents administracions catalanes per garantir que no es produeixen situacions d’aïllament a Catalunya.

•    La cocreació d’estratègies envers la prevenció de la soledat no desitjada amb la societat civil.

•    El desenvolupament de campanyes de sensibilització envers la soledat i l’aïllament.

•    El compromís dels serveis públics a desenvolupar mesures que possibilitin la prevenció de situacions d’aïllament.

 

Pots consultar el document amb les nostres propostes fent clic aquí.

 


A Barcelona, 9 de febrer de 2021

Patronat d’Amics de la Gent Gran

Compartir

Artículos relacionados